Deze conceptroute is op 12-02-2019 doorgenomen met alle betrokken instanties en gaat nu ingediend worden voor toestemming van het college van de gemeente Veere. Er is ook al een vergunning aangevraagd bij het Waterschap Scheldestromen en een gebruikersovereenkomst in ontwikkeling met Staatsbosbeheer. Tevens gaan we ook nog de locale dorpsraden informeren zodat bewoners geïnformeerd worden. Kortom nog even geduld voordat we kunnen aanleggen.